Kosmosfera

Recykling tworzyw naturalnych – skala przemysłowa

Recykling tworzyw naturalnych to nie tylko przydomowe kompostowniki, ale także utylizacja odpadów komunalnych. Przemysłowe przetwarzanie odpadów może spowodować powstanie kompostu, który wykorzysta się podczas nawożenia zieleni miejskiej: parków, skwerów, czy podczas rezurekcji dzikich wysypisk. Podczas kompostowania na skalę przemysłową także powstają balasty neutralne chemiczne oraz biologiczne, które pozostają na składowisku odpadów i nic z nimi nie można zrobić. Dzięki kompostowaniu na skalę przemysłową można nawet zmniejszyć objętość składowanych odpadów o około czterdzieści procent.